KWS
   
 

Virksomhed

Forædlingsfremskridt gennem 150 år

I 150 år har kvalitet og innovation været drivkraften for fremgangen hos KWS. Til hovedprodukterne hører udsæd af sukkerroer, majs, korn samt olie- og markfrø. Vores markeder ligger i den tempererede klimazone verden over.

Som pionerer inden for sukkerroeforædlingen har vi bidraget til at produktiviteten i sukkerroedyrkningen i gennemsnit er øget fra 1.000 til 10.000 kg sukker pr hektar. I dag er vi markedsledende på verdensplan inden for sukkerroefrø og er samtidig en uafhængig forædlingsvirksomhed.

Vores forskere koncentrerer sig om de varierende krav fra landbruget og ser det som en fortsat udfordring at tilbyde nye løsninger for at forbedre sorternes udbytte og tekniske kvalitet.

Vi investerer hvert år 15 procent af omsætningen i forædling og forskning. Dertil benytter vi den nyeste viden inden for molekylærbiologi, planteforædling og frøforskning for at forbedre produktkvaliteten. Vi ser det som vores ansvar over for natur og samfund, at vores forædlingsmål, metoder og produkter er orienteret efter kriteriet om bæredygtighed gennem en hensynsfuld anvendelse af naturlige ressourcer.

 

Annual report

  • KWS Group Annual Report 2017/2018 [pdf | 4.35 MB] pdf Download

 
KWS