KWS
   
 

Řepka

Odrůdy řepky ozimé od společnosti KWS na českém trhu

 

Linie a hybridy řepky KWS se pěstují řadu let v mnoha zemích světa. V r. 2004 se společnost KWS poprvé prezentovala na trhu osiv řepky také v ČR. Odrůda Digger byla zaseta na několika provozních plochách, kde prokázala svoji výkonnost, odolnost vůči vymrzání a chorobám. V r. 2006 byl Digger povolen ÚKZÚZ a oset již na 4 000 ha. Zároveň se stal kontrolní odrůdou ve zkoušení ÚKZÚZ. V dalších letech společnost KWS uvedla na trh ještě jiné liniové odrůdy - Remy, Robust, Komando, Sherlock a hybridy Tassilo, Traviata, Turan, Marcopolos, Frodo KWS, Factor KWS, Hybrirock, Alvaro KWS, Marc KWS, Umberto KWS a Ermino KWS . Novinkou roku 2019 je hybrid Allberich KWS . Téměř všechny odrůdy jsou zařazeny ve zkouškách ÚKZÚZ i v poloprovozních pokusech společnosti KWS. Společným znakem všech linií a hybridů KWS je vysoká výkonnost, odolnost vůči poléhání, vyzimování a špičkový zdravotní stav.

 

S nabídkou osiva je poskytnuta, tak jako u kukuřice, odborně-poradenská služba.

 

 

 

Výsevek, který tímto způsobem vypočítáme udává spotřebu osiva dané odrůdy v kg na ha.

 

 
KWS