KWS
   
 

Společnost KWS šlechtí a pěstuje plodiny už celých 160 let. I po tak dlouhé době je stále rodinnou firmou, ve které většinové vlastnictví zůstává v rukách potomků zakladatele společnosti.

Historie KWS se začala psát v roce 1856 v obci Klein Wanzleben v blízkosti města Magdeburg. Název společnosti je zakořeněn v názvu obce - Klein Wanzlebener Saatzucht

 

1856 Založení společnosti v Kleinwanzlebenu u Magdeburgu
1885 Přeměna na akciovou společnost
1900 Největší světová firma zaměřená na cukrovku s mnoha zahraničními zastoupeními, kromě jiného například i na Ukrajině
1920 KWS začíná šlechtit i obilí, krmnou řepu a brambory
1945 Nový začátek v Einbecku v poválečné západní zóně
Od 1951 Rozšíření šlechtitelského programu o kukuřici, krmné plodiny, olejniny a luštěniny
Od 1961 Dceřinné společnosti a společné podniky v Evropě i zámoří
1967/68 Založení společného šlechtitelského podniku Heine Peragis pro obilniny s firmou Lochow-Petkus
1972 První laboratoř pro buněčné technologie
1984 Založení firmy PLANTA, zabývající se genetikou rostlin a biotechnologiemi
1990 Návrat do šlechtitelské stanice v Klein Wanzlebenu
1995 Návrat na Ukrajinu - firma UNISEM Vinica 
1996 Obrat KWS dosáhl 250 milionů Euro
1999

Přeměna na KWS SAAT AG

2000

Počet zaměstnanců skupiny dosáhl 2000
Kooperace s francouzským partnerem LIMAGRAIN v Severní Americe: založení společnosti pro kukuřici AGRELIANT

2003 Obrat skupiny KWS dosažený v zahraničí mimo Německo dosáhl 70 %
27. 4. 2015 Nová právní forma: KWS SAAT AG se změnila na KWS SAAT SE
2. 11. 2015 Fúze KWS SAAT SE a KWS MAIS GmbH

 


 

 
KWS