KWS
   
 

Kukuřice

Společnost KWS má ve světě ojedinělý šlechtitelský program, jehož cílem je vyšlechtění hybridů, jejichž výnosový potenciál se bude blížit ke 30 t sušiny z 1 ha. Tyto hybridy budou mít pak rozhodující roli ve využití k výrobě bioplynu.

Spojení znalostí genetiky, šlechtění, agrotechniky, konzervace a správného finálního využití získaných produktů je nezbytné pro dosažení ekonomické prosperity nejen zemědělských podniků, ale také průmyslových odvětví.

 

Proč kukuřici KWS?

  • tradice šlechtění kukuřice pro severní mírné pásmo - více než 70 let
  • vysoká odolnost vůči chladu a tolerance k suchu
  • důraz na výnos a kvalitu produktu pro všechny směry užití
  • nejvyšší inovace sortimentu kukuřice na siláž, zrno a výrobu bioplynu
  • nabídka nejvýkonnějších hybridů pro pěstitele
  • propracovaný systém zkoušení hybridů v ČR
  • výběr nejvhodnějších hybridů pro danou oblast a lokalitu
  • zavedený odborný poradenský systém pro zákazníky
  • dlouhodobá důvěra ve značku KWS

 

        

              

 

 


 
KWS