KWS

KWS Srbija

Kompanija KWS danas predstavlja jednog od tržišnih lidera u oblasti selekcije i proizvodnje semenskog materijala šećerne repe, kukuruza, uljarica i drugih ratarskih, industrijskih, povrtarstkih kultura i krmnog bilja.
Kompanija je osnovana 1856 godine u Klajn Vanclebenu, u Nemačkoj.
Sto pedeset godina naše kompanije je istorija selekcije i proizvodnje semenskog materijala ratarskih i povrtarskih kultura.
Već na samom početku dvadesetog veka kompanija KWS postaje tržišni lider u proizvodnji semena šećerne repe. Dvadesetih godina prošlog veka KWS proširuje svoju delatnost na žitarice, stočnu hranu i krompir.
Krajem drugog svetskog rata kompanija seli svoju centralu u Ajnbek u Zapadnoj Nemačkoj.
Pedesetih godina proširuje proizvodni program uvođenjem u proizvodnju semena hibrida kukuruza, a krajem šezdesetih objedinjuje proizvodnju semena žitarica spajanjem kompanija Hajne Peragis i LokoPetkus.
Već sedamdesetih godina počinje sa primenom biotehnologije, a sredinom osamdesetih KWS osniva i kompaniju PLANTA koja se bavi ovom novom, izuzetno dinamičnom oblašću.
KWS je izgradio i jedan od najavremenijih i najvećih pogona za doradu semena šećerne repe u svetu, koji se nalazi u Ajnbeku.
Danas kompanija KWS posluje u 68 zemalja u svetu i zapošljava oko 3000 ljudi.


KWS