KWS
   
 

Om KWS

Framsteg inom växtförädlingen sedan 150 år tillbaka

I 150 år har kvalitet och innovationer varit drivkraften bakom KWS framgång. Till våra huvudprodukter räknas sockerbets, majs- och spannmålsutsäde samt olje- och baljväxtutsäde. Våra marknader finns i de tempererade klimatzonerna i hela värden.

Som pionjärer inom sockerbetsförädlingen har vi bidragit till att öka produktiviteten vid sockerbetsodling från i genomsnitt 1.000 till 10.000 kilo utvinnbart socker per hektar. Idag är vi världsmarknadsledare vad gäller sockerbetsutsäde och samtidigt ett oberoende växtförädlingsföretag.

Våra forskare koncentrerar sig på de olika kraven inom lantbruket och ser det hela tiden som en utmaning att komma med nya lösningar för att förbättra sorternas avkastning och den tekniska kvaliteten.

Varje år investerar vi 15 procent av vår omsättning i forskning och växtförädling. Då använder vi oss av de senaste kunskaperna inom molekylärbiologin, växtförädlingen och utsädesforskningen för att förbättra produktkvaliteten. Vi ser det som vårt ansvar gentemot naturen och samhället att orientera våra målsättningar, metoder och produkter inom växtförädlingen efter kriterierna för en varaktig och sparsam hantering av de naturliga resurserna.

 

Annual report

  • KWS Group Annual Report 2017/2018 [pdf | 4.35 MB] pdf Download

 
KWS